ફર્સ્ટ ડેટ પર ગિફ્ટ નહિ,આ વસ્તુઓ ની આશા રાખે છે છોકરીઓ.

1.ફર્સ્ટ ડેટ પર ગિફ્ટ જ નહિ આ બધા ની પણ જરૂર હોય છે.

Advertisement

 

છોકરાઓએ પહેલીવાર ડેટ પર જતા સમયે કેટલીક વાતો ધ્યાનમાં રાખવી જ જોઇએ. અહીં, અમે તમને ભેટને બરાબર આપવાનો સમય આપીશું નહીં કારણ કે તમે તેને તમારી સાથે લઈ જશો. માત્ર આવી વાતો કહેવાનું જ છે, જે તમારી મુલાકાતને યાદગાર અને અસરકારક બનાવશે. જેથી તમે તમારો આત્મવિશ્વાસ વધારી શકશો અને જે છોકરીને મળવા જઈ રહ્યા છો તેનો ઇંટ્રેસ પણ તમારામાં જ રહેવો જોઈએ.

2.પહેલું કામ.

તમારી પહેલી ડેટે જતાં પહેલાં તમારે પહેલી વસ્તુ કરવાની જરૂર છે. જેમાં તમારા શરીરની ભાષાને વિશ્વાસ બનાવવો. ધ્યાનમાં રાખો કે આત્મવિશ્વાસ અને વાતાવરણ માં તફાવત હોય છે!જેમાં  તમારે વિશ્વાસ રાખવો પડશે, અવિશ્વાસ નહીં.

3.આવી કરો વાત.

અને છોકરી સાથે વાત કરતી વખતે, તેની આખોની સામે જોઈ ને વાત કરવી.અને આમ તેમ નજર ફેરવ્યા વગર તેની સાથે ફરીથી તેવીજ રીતે આંખો સામે આંખો મેળવીને વાત કરવી. અને કોઈને નજર ફેરવવાનો તફાવત છે તો તેણીને આરામદાયક લાગે છે અને તે પણ તમારી જાત સાથે આરામદાયક રહે છે.

4.તમારા કપડાં.

હા બિલકુલ, છોકરીઓ છોકરાઓ શુ પહેરે છે અને કેવા કપડાં પહેરે છે તેના પર ખાસ ધ્યાન આપે છે.અહીંયા વાત બ્રાન્ડેડની નથી. તમે જે પણ પહેરો છો તે સ્વચ્છ છે અને તે તમારા તરફ ધ્યાન આપે છે.

5.કલગી બનીને ના જશો.

સારી સુગંધ ફક્ત છોકરીઓ જ નહીં પણ બધા જ પસંદ કરે છે. પણ તેનો અર્થ એ નથી કે તમે અત્તરની બોટલ પતાવીને તેને પ્રભાવિત કરો. તે ધીમા-ગંધ મનને પસંદ કરે છે અને મજબૂત સુગંધ દૂર જાય છે. તમારે તેની પાસેથી શું જોઈએ છે તે નક્કી કરો,નજીકતા કે દૂરી.

6.કામની વાત સમજો.

આ કોઈ પણ વ્યક્તિ ને થઈ શકે છે કે પહેલી ડેટ પર જતાં ધબકારા વધવા લાગે છે. અને એવું નથી કે આ ગભરાહટ માત્ર તમને જ અનુભવે છે. તે છોકરી જાતે પણ અંદરથી સમાન ગભરાહટ અનુભવે છે, માત્ર છોકરીઓ મુલાકાત દરમિયાન થોડી ન્યાય કરવામાં અને આત્મવિશ્વાસ થી હોંશિયાર બની જાય છે. તેથી તેને આરામના ક્ષેત્રમાં તમારી સાથે લાવવા માટે સખત મહેનત કરો. તમે તેને જોવા માટે આવ્યા છો પણ તે તમારા આત્મવિશ્વાસનું સ્તર પણ જોવા માટે આવી છે. શું તમે અમારા ઈશારાને સમજી શકો છો.

Advertisement