કારોબાર માં તરક્કી અને લાભ મેળવવા માટે અજમાવી જોવો આ ઉપાયો.

જો તમને પણ રકારોબર મા તરક્કી ન થાય કે પછી લાભ ના થાય.તો અપનાવો આ ઉપાય,અને આપણાવીને વ્યાપરમાં લાભ પ્રાપ્ત કરી શકો છે.આ ઉપાય આપનાવાથી વ્યાપાર અને નોકરી માં સમસ્યા દૂર થઈ જશે.

Advertisement

વ્યાપાર સારો ન ચાલે તો.

જો તમારો વ્યાપર સારૂ નથી ચાલી રહ્યો, તો પછી તમે શુક્લ પક્ષના કોઈપણ દિવસથી કોઈ ઉકેલો શરૂ કરી શકો.તમારે ફક્ત તમારા વ્યાપારના સ્થળને દરવાજાની બહારની બાજુ દરેક બાજુ મુઠ્ઠીભર ઘઉંનો લોટ મુકો. ધ્યાનમાં રાખો કે આ ઉપાય સતત 1 મહિના અને 13 દિવસ સુધી કરવો પડશે. તેનાથી ધંધામાં લાભની સંભાવના છે.

જો વેપાર માં મુશ્કેલી આવી રહી હોય તો.

જો વ્યાપરમાં કોઈ સમસ્યાઓ આવે છે. તો તમારે શનિવારે આવા ધંધામાં સફળ વેપારી પાસેથી લોખંડની વસ્તુ લાવવી જોઈએ. આ પછી, તમારા વ્યવસાયના સ્થળે હળદર સ્વસ્તિક બનાવો. તેના પર થોડો કાળો આખો ઉદડ મૂકો અને તેના પર લોખંડની વસ્તુ મૂકો જે તમે વ્યાપારીની પાસેથી લાવ્યો છે. આ પછી, તમારો વ્યાપરમાં પણ વધવા લાગશે.

કારોબાર માં નુકશાન થઈ રહ્યું હોય તો.

જો તમને વ્યાપરમાં સતત નુકશાન જાય છે.કે પછી લડાઈ ઝગડો થાય છે.પોતાના વાજવાનો મોલસો તો કાચો કોલસો તમારા વજન જેટલો લો. શનિવારે વહેતા પાણીમાં તેને મુકો કરો. વ્યાપરમાં થતી ખોટથી મુક્તિ મળશે.

જો વ્યાપારનું વેચાણ વધારવું હોય.

જો તમારા વ્યાપારમાં વેચાણમાં નુકશાન થાય છે. તો આવી સ્થિતિમાં વેચાણ વધારવા માટે શુક્લ પક્ષના પહેલા શુક્રવારે પાંચ ગોમતી ચક્ર કરો. આ પછી, તેને લાલ કાપડમાં બાંધો અને તેને તમારી દુકાનની ચોકટા બાંધી દો.ત્યારબાદ ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે વેચાણ વધે.

જો કર્મચારીઓ સ્થિર ન રહે તો.

જો તમારા કાર્યાલય કે વ્યાપરમાં કર્મચારીઓ છોડીને જાય છે.તો શનિવાર ના દિવસે રસ્તામાં પડેલી લોખન્ડની ખીલી ઉઠાવી લો.તે પછી તેને ભેંસના પેશાબથી ધોઈ લો અને તમારા વ્યવસાયના સ્થળે તેને દાબીદો. આ પછી, જુઓ કર્મચારીઓ કેવી રીતે પ્રામાણિકતા અને લગન થી સાથે કામ કરવાનું શરૂ કરશે અને તમને વ્યવસાયમાં લાભ થશે.

Advertisement