આ ગામમાં મહિલાઓ નથી પહેરતી બ્લાઉઝ,કારણ જાણી ને તમે હેરાન થઈ જશો…

છત્તીસગઢના આદિવાસી વિસ્તારમાં સદીઓથી બ્લાઉઝ ફ્રી સાડીઓ પહેરવાનો રિવાજ ચાલતો આવ્યો છે અને આજે પણ આદિવાસી મહિલાઓ બ્લાઉઝ ફ્રી સાડીઓ પહેરતી હોય છે.

છત્તીસગઢના આદિવાસી વિસ્તારોમાં આજે પણ મહિલાઓ બ્લાઉઝ ફ્રી સાડીઓ પહેરીને ખેતરમાં કામ કરતી જોવા મળે છે અને હકીકતમાં તેમને ગતીમાર સ્ટાઇલ પણ કહેવામાં આવે છે અને જે 1000 વર્ષથી આ પરંપરામાં છે.

અને આદિવાસી વિસ્તારોની મહિલાઓ કહે છે કે આ શૈલી અનુકૂળ છે અને ખેતરમાં કામ કરવાનું ભારણ સહન કરવું સારું છે અને જંગલી વિસ્તારોમાં ભારે ગરમીને કારણે આવી સાડી પહેરવી મહિલાઓને અનુકૂળ છે.

હવે આ ક્ષેત્રમાં પણ આધુનિક ફેશન પછાડી છે અને હવે અહીંની યુવતીઓ લગ્નની સાથે સાથે બ્લાઉઝ પહેરવાનું પણ ચાલુ કરી દીધું છે.

અને આ વખતે તે આદિવાસી વિસ્તારોમાં નહીં પણ માયા શહેર મુંબઇ સહિતના ઘણા મેટ્રો શહેરોમાં આ જોવા મળી રહ્યું છે.