વેસ્યાઓને આવા અજીબ ઓ ગરીબ પ્રશ્નો કરે છે કસ્ટમર,જાણી તમે પણ,ચોકી જશો.

સેક્સ વર્કર ને આપણા દેશ માં આમ ભાષામાં વેશ્યા કહે છે.આવી મહીલોઓ ની કોઈ ઈજ્જત માન મર્યાદા હોતી નથી. રૂપિયા માટૅ આ મિહિલાઓં પોતાનું શરીર વેચતી હોય છે.અને સેક્સથી ભૂખ્યા પુરુષો આ મહિલાઓના દરવાજે જાય છે.શું તમે કોઈ દિવશ વિચાર્યું છે. આ કામદારો અને વર્કરો માટે શું જાણવા અને શું પૂછવા માંગે છે. તું એક રાત ના કેટલા રૂપિયા લવ છું.જો તમને લાગે છે કે સેક્સ વર્કરો ને આ સવાલ પૂછે છે.

Advertisement

તો આ વાત થી તમે ખોટા છો.આતો એમનો દરોજ નુંકામ હોય છે.સેકશ થી પુરુષો ને સંતોષ આપવો અને એના રૂપિયા લે છે.સેક્સ થી સંતોષ એવો એના અલગ અલગ ઉપાયો છે. બીજા સેક્સ વર્કરો ને સેક્શુઅલ એક્ટ ના ફોટોશૂટ અને રેકોર્ડિંગ કરવી હોય છે.કારણ કે ક્લાયન્ટ એવું ઈચ્છે છે.ઘણા ઘારકો તો ફોન અને વેબકેમ સેક્સ્યુઅલ એક્ટ ની ઈછા હોય છે. તમે વિચારો કે સેક્સ વર્કરો જોડે આવી ડિમાન્ડ કરે છે તો એમને સીધો સવાલ કરી શકાય છે. સ્પષ્ટ છે કે એમને પૂછેલો સવાલ અજીબ છે. સૌથી સામાન્ય રીતે સેક્સ વર્કર્સને પૂછવામાં આવતા સવાલ એ છે કે તેઓ એ અત્યાર સુધીમાં કરેલી સૌથી વિચિત્ર વસ્તુ શું કર્યું છે.

વાત એ છે કે એનો સબંધ સેક્સુઅલ એક્ટ થી હોય છે. બધા સેક્સ વર્કર જોડે જાય છે. એ એમની જોડે એ જાણવા માંગે છે એ ટાઈમે સેક્સ વર્કરો એમની સીમા રેખાપાર કરવી પડતી હોય છે.મોટાભાગ ના કોઈ પણ આમાં સામેલ થતા નથી આ પ્રાકૃતિક છે. સેક્સ કરવો એ એમનું કામ છે. હાલમાં આપણા દેશમાં લોકો વેસ્યાઓ ને કટપુતલી સમજતા જેમ ફાવે તેમ નચાવતા હોય છે.જોકે તેમનું પણ એક આંતરિક જીવન હોય છે. મજબૂરીમાં તેમને આ કામ કરવું પડે છે. સેક્સ વર્કરો ને બોવાજ ખોટા સવાલો કરી એમની જીવન માં દખલ બાજી કરતા હોય છે.

 

 

 

Advertisement