મૃત્યુ પછી ડાકુ અને સંતની આત્મા યમલોક ગઈ, ત્યાં યમરાજે આપી આવી સજા,જાણીને આખો ચાર થઈ જશે….

આ પૃથ્વી ઉપર જે કોઈ સજીવ જન્મ લે છે તેનું એક દિવસ મૃત્યુ નક્કી જ હોય છે, અમે મૃત્યુને એવી રીતે ઓળખવામાં આવે છે કે શરીર માંથી આત્મા છૂટો પડીને જતો રહે તેને મૃત્યુ માનવામાં આવે છે હિંદુ ધર્મમાં માનવામાં આવે છે કે કર્મ મુજબ જ આત્માને શરીર છોડ્યા પછી ગતી મળે છે. આપણા કર્મ મુજબ જ આત્માને પુનર્જન્મમાં શરીર મળે છે. હિંદુ ધર્મમાં વિશ્વાસ રાખવા વાળા પુનર્જન્મમાં વિશ્વાસ રાખે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આપણા આ જન્મના કર્મ જ આપણા આગળના જન્મ ઉપર આધાર રાખે છે. પુનર્જન્મમાં સુખ દુ:ખનું નિર્ધારણ પાછલા જન્મના કર્મો ઉપર આધારિત હોય છે.

Advertisement

આ જૂના સમયની એક વાત છે એક ડાકુ અને એક સંતની મૃત્યુ એક જ દિવસે થઈ ગઈ હતી વિધિના વિધાન કહો કે જે પરંતુ આ બંનેનો અંતિમ સંસ્કાર પણ એક જ દિવસે થયો હતો અને આ બધું થયા પછી બંનેની આત્મા યમલોક ગઈ હતી ત્યાં યમરાજે બંનેના કર્મોના લેખા-જોખા જોઈને એ બંનેને કહ્યું હતું કે શું તમે તમારા કર્મો વિષે હજુ કંઈ કહેવા માંગો છો તો તમને તમારી વાત રજૂ કરવાની અનુમતિ છે.

અને આથી તમે જે પણ કંઈ કહેવા માંગતા હોય તે વિના સંકોચે કહી દો પહેલા ડાકુએ વિનમ્રતા સાથે કહ્યું હતું કે પ્રભુ હું એક ડાકુ હતો. અને મેં તો આખા જીવન દરમિયાન માત્ર પાપ જ કર્યા છે. તમે મારા કર્મોનું જે ફળ મને આપશો, તે મને સ્વીકાર્ય જ છે આવી જ રીતે સાધુએ પણ પોતાની વાત રજૂ કરતાં કહ્યું હતું કે મેં તો આખા જીવન દરમ્યાન તપ જ કર્યું છે, ભગવાનની ભક્તિ જ કરી છે.

મેં આખા જીવન દરમ્યાન એક પણ ખોટું કામ કર્યું જ નથી. અને મેં હંમેશા ધર્મ-કર્મ નું કામ જ કર્યું છે. આથી મને સ્વર્ગ તો મળવું જ જોઈએ એવી મારી ઈચ્છા છે યમરાજે બંનેની વાત સાંભળી લીધી હતી અને ડાકુ ને કહ્યું હતું કે હવે તમે આ સાધુની સેવા કરો એ જ તમારો દંડ છે. અને આ વાત સાંભળીને ડાકુ આ કામ માટે તૈયાર થઈ ગયો હતો પરંતુ આવી વાત સાંભળીને સંત એકદમ ક્રોધિત થઈ ગયા હતા.

સાધુએ યમરાજને કહ્યું હતું કે મહારાજ આ તો પાપી છે, આની આત્મા તો અપવિત્ર છે. આ માણસે એના જીવનમાં કોઈ પણ સારું કામ કર્યું જ નથી. જો એ મને સ્પર્શ કરશે તો મારો પણ ધર્મભ્રષ્ટ થશે સાધુની આ વાત સાંભળીને યમરાજ પણ ક્રોધિત થઈ ગયા હતા, તેને કહ્યું કે જે વ્યક્તિએ જીવનભર લોકોને લૂંટ્યા છે.

અને કાયમ માટે પાપ જ કર્યું છે. તેમજ લોકો પર રાજ કર્યું છે તેની આત્મા આટલી વિનમ્ર થઈ ગઈ છે અને તમારી સેવા કરવા માટે પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે પરંતુ તમે આખી જીવનભર ભક્તિ અને તપ જ કર્યું છે છતાં પણ તમારા સ્વભાવમાં અહંકાર છુપાયેલો છે. મૃત્યુ પછી પણ તમારામાં વિનમ્રતા આવી જ નથી, આથી આ જ કારણે તમારી તપસ્યા અધુરી છે.

હવે તમને હું સજા આપું છું કે તમે આ ડાકુની કાયમી માટે સેવા કરશો મીત્રો ભલે આ તો એક સ્ટોરી જ છે પરંતુ આ સ્ટોરીનો નિચોડ એ છે કે આપણે જીવનમાં સારા કામ કરતા જ રહેવું જોઈએ. અને દરેક લોકો ને લગભગ આ વાતની ખબર જ હશે, પરંતુ જીવનમાં ક્યારે ઘમંડ કરવું જોઈએ પણ નહીં. જે લોકો ઘમંડી હોય છે, ખૂબ જ અહંકારી હોય છે તેની બધી સારી વાતો અને પુણ્ય પણ નષ્ટ થવા લાગતા હોય છે. આથી તમે ગમે તે સ્થાન પર પહોંચી જાઓ, તમે ગમે તેટલા સારા કાર્યો કરતા હોય પરંતુ હંમેશા વિનમ્ર તો રહેવું જ જોઈએ.

Advertisement